Prasasti Mulak dan Pengertiannya

23 January 2013 | Masa Islam di Nusantara

// swasti sakawarsatita 800 karttika masa. trtiya suklapaksa ma wa su. wara. tatkala rakarayan i wka pu catura. manusuk manima lmah sukat lua nya. panawetanya dpa 72 panidul nya dpa 63 muan sawah tampah 2 blah 1 i mulak watak wka. sima ni prasada iy upit. anun inasyan pasek pasik wyawastha nin manusuk sima. wahuta hyan san halaran pu krta anak wanua i tal warani watak hameas mas ma 4 wdihan ranga yu 1 makudur san ra wugwug pu mangal anak wanua i hinpu watak pear mas ma 4 wdihan ranga yu 1 patih si wgig rama ni dhyana mas ma 4 wdihan ranga yu 1 anakwi nya si ugi re dhyana kain ranga sawlah parujar nya si gandal rama ni sankhara mas ma 2 wdihan yu 1 wahuta nya si maja rama ni warjuk mas ma 1 wdihan yu 1 gusti nya si riwut rama ni kandi tuhalas nya rama ni guwar wdihan ranga yu 1 soan soan. wahuta putat si rangal rama ni pli mas ma 4 wdihan ranga yu 1 anakbi nya si kartini rai pli kain ranga sawlah pituntun nya si bilu rama ni codya mas ma 2  wdihan ranga yu 1 pannuran rakryan mawanua san kasumuran pu manlina. wdihan ranga yu 1 partaya i mulak pu agul wdihan ansit yu 1 kain pankat sawlah san hyan watu pinaka sima wdihan ranga yu 1 muan mata san hyan mas ma 2 // anun rama managam kon i mulak. winehan pasek pasek kalan si manawit rama ni manhulin gusti 2 si bantal rama ni dini si ganda rama ni banyaga. mas ma 2 wdihan ranga yu 1 soan soan. tuha banua si guwana rama ni lancap winkas si windhya rama ni codya. wariga si nuguh rama ni unkar parujar 2 si gamwas rama ni gaja. si kta rama ni cita. mas ma 1 wdihan ranga yu 1 soan soan. huler 2 si tahun rama ni yukti. si tajam rama ni dani. tuhalas syamwari re hari hulu wras 2 si wanua rama ni kanci. si hrt rama ni dalihan wdihan ranga yu 1 soan soan. manuwu in sima kalan 3 si tungu rama ni gandha. si sadenya rama ni ghata. si gusai rama ni suddhi. wdihan sahlai sowan sowan. tuha padahi si kuwuk rama ni mitra wdihan ranga yu 1 tpi sirin kinannan pasek pasek in tungayun tuha kalan si tungo rama ni gandha i malihyan kalan san wadur rama tni. in tis kalan si wanun rama ni pandawa. wdihan ranga yu 1 soan soan. i sampun ni kanan pasak pasak inasyakan i san yogya knana. mamanan maninum maparimwani. ramanta matuha manuam i mulak. anun kinon rakarayan humarappa susukan sima san tuhan nin kanayakan pu manadu madmak i kuwu. muan wahuta putat si landa rama ni kayi. ekapinda wyaya nin manima mas ka 1 //o//

 

Pengertian

Selamatlah tahun saka yang telah lalu 800 bulan karttika (bulan ke-8), tanggal 3 paruh terang, hari jumat wage maulu, ketika rakarayan i wka pu catura menetapkan tanah rerumputan menjadi sima luasnya (yaitu) sisi timur 72 dpa sisi selatan 63 dpa dan sawah 2 tampah 1 blah di mulak watak wka, sima bagi bangunan suci yang terletak di upit, adapun pemberian upeti bagi para petugas penetapan sima (yaitu) wahuta hyang sang halaran pu kerta penduduk  desa di tal warani watak hameas emas 4 masa kain ranggal 1 pasang makudur sang ra wugwug pu manggal penduduk desa di hinpu watak pear emas 4 masa kain rangga 1 pasang patih si wgig ayahnya dhyana emas 4 masa kain rangga 1 pasang istrinya ugi ibunya dhyana kain ranggal sebelah parujar nya si gandal ayahnya sangkhara emas 2 masa kain 1 pasang wahuta nya si maja, ayahnya warjuk emas 1 masa kain 1 pasang gusti nya si riwut ayahnya kandi tuhalas nya ayahnya guwar masing-masing kain rangga 1 pasang, wahuta putat si ranggal ayahnya pli emas 4 masa kain rangga 1 pasang istrinya si kartini  ibunya pli kain rangga sebelah pitungtung nya si bilu rama ni codya emas 2 masa kain rangga 1 pasang pangngurang rakryan mawanua sang kasumuran pu manglina, kain rangga 1 pasang partaya di mulak pu agul kain angsit 1 pasang kain pangkat sebelah sang hyang watu pinaka sima (batu sebagai sima) masing-masing kain rangga 1 pasang dan mata sang hyang emas 2 masa. adapun ayah pegawai yang masih aktif di mulak, diberi upeti kalang si manawit ayahnya manghuling 2 gusti si bantal ayahnya dini si ganda ayahnya banyaga, masing-masing emas 2 masa kain rangga 1 pasang, tuha banua si guwana ayahnya lancap winkas si windhya ayahnya codya, wariga nuguh ayahnya ungkar 2 parujar si gamwas ayahnya gaja, si kta ayahnya cita masing-masing emas 1 masa kain rangga 1 pasang, 2 huler si tahun ayahnya yukti , si tajam ayahnya dani, tuhalas syamwari ibunya hari 2 hulu wras si wanua ayahnya kanci, si hrt ayahnya dalihan masing-masing kain rangga 1 pasang, yang menghidupkan sima 3 kalang tungu ayahnya gandha, si sadenya ayahnya ghata, si gusai ayahnya suddhi, masing-masing sehelai kain, tuha padahi si kuwuk ayahnya mitra  kain rangga 1 pasang di sekeliling dikenai upeti di tunggayung yang menerima tuha kalang si tunggo ayahnya gandha di malihyang kalang sang wadur ayahnya tni, ing tis kalang si wanun ayahnya pandawa diberi masing-masing kain rangga 1 pasang, setelah upeti itu diberikan para hadirin boleh makan minum berkat dibawa pulang, para rama tua maupun muda di mulak , adapun disuruh rakarayan menghadap sima yang ditetapkan sang tuhan mewakili kanayakan pu mangadu madmak i kuwu, dan wahuta putat si landa ayahnya kayi, setiap kali biaya menetapkan sima itu emas 1 kathi.


Leave a Reply